Hopp til innhold

Nedgang i saker til Konfliktrådet

Halvårstal viser at Konfliktrådet på Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal har mottatt nokre færre saker enn i fjor. Nabokonfliktar, familiekonfliktar og økonomiske tvistar er blant dei mest typiske sivile sakene på Sunnmøre. For Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har det vore ein auke i sedelegsaker, medan det har vore færre saker som omhandlar kriminalitet av barn under 15 år.