Nedgang i medlemstalet

Den norske kyrkje har no 213.080 medlemmar her i fylket. Det er ein nedgang på 662 frå året før. I gjennomsnitt deltok 99 personar på kvar gudsteneste som blei arrangert i 2017. 1925 barn blei døypte i kyrkjene i Møre Bispedømme i fjor. I tillegg blei 2484 konfirmerte, og det blei gjennomført 427 vigslar og 2129 gravferder.