Nedgang i flytrafikken

Molde lufthavn, Årø, hadde ein nedgang på 8,7 prosent i talet på passasjerar. Talet på passasjerar som skulle til utlandet gjekk ned med heile 58 prosent. Dette skuldast i hovudsak at ruta til Gdansk vart flytta til Vigra.

Wizz Air fra Gdansk lander på Molde lufthavn Årø
Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK