Nedgang i flytrafikken

Kristiansund lufthavn hadde totalt 25.362 passasjerer i desember, hvorav 4446 var helikopterpassasjerer. Dette er en nedgang fra 2014 på 2 % for terminalpassasjerer og 16,6 % for offshoretrafikken. Totalt for 2015 var passasjertallet 366.292 inkl transittpassasjerer. Dette er en nedgang på 5,5 % i forhold til 2014. Nedgangen i oljenæringen og beslektet virksomhet er hovedårsaken til nedgangen, melder Avinor.