Nedgang i dødsulykker i 2012

De foreløpige tallene viser at 153 personer har omkommet på norske veier til nå i 2012.

Kraftig smell

Illustrasjonsfoto.

Foto: Steinar Lote / NRK

Kari Sandberg, direktør i Trygg Trafikk

Direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg.

Foto: Trygg Trafikk

- Et liv er alltid et liv for mye, men likevel må vi si at det er en gledelig utvikling at tallene går ned, sier direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg.

Gunn Hjertvik mistet sønnen sin i en trafikkulykke på Kårvåg i Averøy i jula for fire år siden. Hun mener fartssperre på bilene til personer under 25 år må på plass.

Mange årsaker

Bilen etter ulykken som skjedde på Kårvåg første juledag i 2008.

Ole Jonny Hoset mistet livet i en ulykke for fire år siden. Nå tar mora til orde for å få på plass fartssperre på ungdomsbiler.

Foto: Gunn Hjertvik

I 2011 var det 168 personer som omkom i trafikkulykker i Norge. Sammenlignet med de siste fem årene er det nesten 100 færre omkomne i 2012 enn i 2007.

- Årsaken til dette er sammensatt. Det er sikrere biler, mange kampanjer, holdningsskapende arbeid, politikontroller og andre gode tiltak. Det er nok mange gode krefter som virker sammen.

Unge menn

Unge menn er fortsatt overrepresentert på på ulykkesstatistikken, men også myke trafikanter, som gående og syklene er ofte involvert. En del av disse er høyere opp i alder.

- Det er en liten gruppe unge menn som ikke bruker bilbelte, og disse kjører desverre også ofte fort. Blant de yngre bilistene er det mye utforkjøringsulykker, sier Sandberg.

Av dødsulykkene i år, var det rundt 50 personer under 35 år som var involvert.

Strengere regler

Trygg Trafikk-direktøren mener vi må tørre å ta i bruk upopulære tiltak for å få ned dødsulykkene på norske veier.

- Et eksempel på dette er fartssperre på bilene, eller mer omfattende opplæring før man får sertifikatet. Det er viktig med mengdetreningen, tror vi.