Nedbemanning i NOV Norway

National Oilwell Varco Norway AS (NOV) har besluttet at det skal gjennomføres en ny runde med nedbemanning i selskapet. Inntil 170 medarbeidere kan bli omfattet av nedbemanningen; tallet inkluderer permittering som vil bli benyttet i deler av organisasjonen. I forrige uke ble det meldt om nedbemanning, men da var det usikkert om hva som ville skje med kontoret i Molde. Ifølge HR-direktør Kjell Hammen, blir Molde i liten grad rammet av nedbemanningsrunden.