Neas Nett skifter navn

Selskapet Neas Nett skifter navn til Mellom. Navneendringen kommer som følge av myndighetenes krav om at alle nettselskaper fra 1.1.2022 skal skilles klart fra andre deler av kraftselskapet som leverer TV, internett, telefoni og strøm til kundene sine, skriver selskapet i en pressemelding. – Det nye navnet rommer mye av den funksjonen vi har i regionen, sier daglig leder Knut Arne Vike.