Navnet på storkommunen: Unison enighet om Ålesund

Ålesund blir navnet på den nye storkommunen på Sunnmøre som 10 kommuner forhandler om.

Tore Johan Øvstebø, Dag Olav Tennfjord og Ewa Hildre

Tore Johan Øvstebø, Dag Olav Tennfjord og Ewa Hildre diskuterer målform, men navnet ble de raskt enige om.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det er klart etter at navnespørsmålet var oppe under forhandlingsmøtet på Finnøya tirsdag. Mer presist: Regionkommune Ålesund.

Navnet som først var foreslått som arbeidstittel, Sunnmøre kommune, har møtt sterke reaksjoner, både i Ålesund og ellers på Sunnmøre.

Reaksjoner

Under forhandlingsmøtet fremmet ordføreren i Hareid, Anders Riise (H) forslag om å kalle regionkommunen for Ålesund.

– Jeg fremmet jo forslaget om Ålesund sist og kom i kraftig mindretall. Men jeg mener at saken har modnet og vil derfor fremme forslaget på nytt, sa Anders Riise.

– Jeg har fått mange reaksjoner og tilbakemeldinger på valget av Sunnmøre kommune, også fra folk som bor på ytre søre Sunnmøre, sa Riise.

Unison støtte

Og denne gangen fikk forslaget unison støtte. Det var tydlig at reaksjonene på valget av Sunnmøre kommune som navn hadde gjort inntrykk.

– Jeg vil støtte Hareid i dette. Vi har diskutert navnespørsmålet i Haram og mener at Ålesund er riktig navn, sa ordføreren i Haram, Vebjørn Krogsæter (Sp).

– Det har ikke vært noen begeistring for navnet Sunnmøre kommune, og Borgund forsvant tidlig ut. Vi går inn for Ålesund og håper at det blir fokus på andre spørsmål enn navnet, sa ordføreren i Sykkylven, Odd Jostein Drotninghaug (Sp).

– Men navnet bør være Regionkommunen Ålesund slik at vi skiller mellom kommune og sted, sa ordføreren i Giske, Harry Valderhaug (KrF).

Og slik ble det: regionkommune Ålesund. Navnespørsmålet som har skapt rabalder i media den siste uken, ble avgjort i løpet av 10 minutter.

Nynorsk, men........

Harry Valderhaug

Ordføreren i Giske, Harry Valderhaug (KrF) med utkastet til avtale om målform som førte til en lengre diskusjon.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det ble en langt vanskeligere diskusjon om hva slags målform den nye kommunen skal ha. Valget av nynorsk har skapt reaksjoner i Ålesund der mange ønsker en språknøytral kommune.

Flere runder måtte til for å lande et kompromiss der nynorsk blir målformen, men der det er enighet om hvilke områder der man selv kan velge målform.

Sentraladministrasjonen skal legges til Ålesund sentrum med dagens rådhus som fremtidig rådhus. Dette har det også vært diskusjon om under forhandlingene. Men politisk ledelse, politisk sekretariat, rådmannen med stabsfunksjoner og koordinerende funksjoner blir dermed lagt til Ålesund sentrum.

Men det er bred enighet om at det som kan desentraliseres skal desentraliseres.