NRK Meny

Vurderer å skjerpe regelverket

NAV Møre og Romsdal ser ikkje vekk ifrå at pilotprosjektet i NAV Hedmark vert ein realitet også i vårt fylke.

NAV

NAV Møre og Romsdal vurderer å skjerpe regelverket etter modell frå eit pilotprosjekt i NAV Hedmark.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Artikkelen er mer enn to år gammel.

– Dette er veldig spennande, seier fylkesdirektør Stein Veland eit pilotprosjektet som NAV Hedmark no er i gang med.

Positiv til prosjektet

Stein Atle Veland

NAV-direktør i Møre og Romsdal, Stein Veland

Foto: NAV

Sidan dei begynte i april i fjor har NAV Hedmark spart over 80 millionar kroner i utbetalingar. Årsaka er at dei har skjerpa inn på det eksisterande regelverket med mål om å få arbeidsledige og sjukemelde raskare ut i arbeid.

NAV-direktør i Møre og Romsdal, Stein Veland, er positiv til prosjektet.

– Det er mykje forsking som viser at dess raskare ein får folk i arbeid, dess større er sannsynet for at dei ikkje vert langtidsledige eller sjukemelde, seier han.

Må i ut i arbeid

Ei strengare handheving av regelverket betyr at sjukemelde i Hedmark må ut i gradert arbeid etter åtte veker, med mindre dei har skriftleg dokumentasjon på at det ikkje er mogleg.

Vidare vert arbeidsledige bedne om å ta dei jobbane dei får – sjølv om det tilbodet kjem frå ein annan kant av landet. Takkar dei nei, mistar dei dagpengane.

Spesielt det siste har vakt reaksjonar blant NAV- brukarar som fryktar å måtte flytte heimanfrå.

– Må ikkje flytte langt vekk

Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal meiner det er rett og rimeleg at arbeidsledige må flytte på seg for å gå ut i jobb. Samtidig hevdar han at arbeidsmarknaden i vårt fylke er såpass solid at det neppe blir tilfelle for mange.

– Det er mykje rørsle i arbeidsmassen hjå oss. Møre og Romsdal har – til forskjell frå Hedmark – eit veldig god næringsliv, låg arbeidsløyse og relativt få som er lenge arbeidsledige, seier han.

Veland vil vente til den endelege rapporten til NAV Hedmark er klar før han tek ei avgjersle for Møre og Romsdal. Han ser heller ikkje vekk ifrå at ei tilsvarande innskjerping kan bli aktuelt for alle NAV-regionane i landet.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.