Nav skal kutte

Nav Arbeid og ytelser skal effektivisere og 150 årsverk skal bort nasjonalt i løpet av 2022. Dette kan også få konsekvenser for de to kontorene som ligger i Kristiansund og Molde. Innen utgangen av 2022 skal virksomheten samles på én, skriver Tidens Krav.

NAV
Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK