Hopp til innhold

Naturperla Julneset sikra som friluftsområde

Det flotte friluftsområdet på Julneset i Molde med sitt gamle verna militære landskap er sikra for framtida.

Julneset friluftseiendom i Molde

Julneset ligger strategisk flott til med utsikt mot Julsundet og Romsdalsfjorden.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Direktoratet for Naturforvaltning har kjøpt den 364 dekar store frilufteiendommen lengst vest i Molde av Forsvaret og kommunen skal ta seg av friluftsområdet.

Torsdag var det befaring på Julneset i samband med at Forsvarsbygg Skifte Eiendom formelt har solgt Julneset friluftseiendom for 750.000 kroner til Direktoratet for Naturforvaltning.

Pål Theodorsen "nøkkelen" til Julneset

Pål Theodorsen i Direktoratet for Naturforvaltning har overtatt ansvaret og 'nøkkelen' til Julneset. Bak Asgeir Hagen fra Molde kommune og Trond Haukebø fra Møre og Romsdal fylke.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Tilgjengelig for folk

Målsettinga er at tidligere forsvarseiendommer med høy friluftsverdi skal forbli tilgjengelig for allmennheten og kjøpes opp av private.

- Julneset er et viktig friluftsområde i Molde som er veldig mye brukt, sier Trond Haukebø i Miljøvernavdelinga i Møre og Romsdal fylke. Han tror Julneset blir enda mer populært å bruke i framtida når adgangen fra byen blir bedre med ny veg og tunell forbi Haukebøen.

- Utrolig vakkert kulturlandskap

- Her er vakkert, det er et gammelt kupert kulturlandskap med små marker og skogholt, svaberg og badestrand og nesten uansett hvor det blåser fra så finner man lune områder, sier Haukebø. Julneset byr også på fantastisk fine fiskeplasser - i det hele tatt brukbart til varierte friluftsaktiviteter.

Pål Theodorsen i Direktoratet for Naturforvaltning er helt enig i disse vurderingene. Dette er et strålende flott område som bør brukes av mange, sier Theodorsen.

Befaring på Julneset

Befaring på Julneset - her fra et av de fine skogsholta.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Tilgjengelig

Her er ferdige veger og stier som er av så god kvalitet at man behøver ikke være så veldig sprek for å komme seg fra,, sier Theodorsen. Han framhever også det variert og fine skogbildet med åpne lommer i kulturlandskapet. Også restene fra krigen og krigshistorie gjør området viktig, mener han.

Kanonstilling på Julneset

Rester av gamle kanonstillinger på Julneset fort. Det militærhistoriske landskapet på Julneset er verna

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Krigshistorie

Julneset fort med flere bunkerser og kanonstillinger ble bygd opp av tyskerne under krigen og restene av dette er vernet.

De fire husmannsplassene på Julneset ble tvangsfraflytta i 1940 av tyskerne. Nå gror kulturlandskapet igjen siden ingen dyr beiter her lenger.

Asgeir Hagen i Molde kommune sier de ikke vil gjøre dette om til noen park, men tynne ut skogen på en naturlig måte og forvalte området til beste for folk.