Naturoppsyn på sjøen

Politiet, Statens naturoppsyn og Fiskeridirektoratet har gjennomført naturoppsyn på sjøen rundt Kristiansund i dag. Resultatet er seks teiner og ei line tatt i beslag på grunn av manglande merking eller fluktopning.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal