Nasjonalt senter i Molde

iKuben i Molde blir et nasjonalt senter for omstilling og innovasjon. Senteret får en grunnfinansiering på 25 millioner kroner de første fem årene. Daglig leder Hilde Aspås sier dette vil bety veldig mye for senteret sitt arbeid, og at det er viktig å få til rask og reell omstilling i de delene av næringslivet som møter store utfordringer.

iKuben i Molde
Foto: iKuben