Næring og transport

Senterpartiet har plassert sine representantar i ulike stortingskomitear. Jenny Klinge blir komande periode i næringskomiteen, etter at ho i ei årrekke har vore i justiskomiteen. Geir Inge Lien, som er ny, har fått komiteen for transport og kommunikasjon som sitt hovudarbeidsområde.

Emilie Enger Mehl (Sp) utenfor Stortinget.
Foto: Mette Vollan / NRK