NRK Meny
Normal

Nå skal psykiatrien følges nøye

– Hadde jeg hatt et godt svar på dette, så skulle dere fått det. Men er det kommet noe positivt ut av dette, så er det at vi nå har fullt fokus på psykiatrien.

Styreleder Kinserdal og direktør Remme

Mange spørsmål fra styret i dag, men få svar fra direktør Espen Remme om situasjonen i psykiatrien i Møre og Romsdal.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Det sa direktør i Helse Møre og Romsdal på styremøtet i dag da han gjorde rede for både tvangsbruk, overbelegg og de mange bekymringsmeldingene fra psykiatrien i Møre og Romsdal.

De siste ukene har både NRK og VG dokumentert omfattende tvang og beltebruk, stor overbelegg på avdelingene. I tillegg har ansatte og foreninger sendt flere bekymringsmeldinger om forholdene i psykiatrien i Møre og Romsdal.

Les også: Fire år med konstant overbelegg

Les også: Advart igjen og igjen og igjen

På styremøtet i dag informerte assisterende direktør Helge Ristesund om bruk av tvang i Møre og Romsdal. Han gjorde rede for nye planer som skal bedre situasjonen, men kunne ikke gi noe forklaring på hvorfor situasjonen er som den er.

Dette blir fast post på styremøtene

– Dette vil vi komme tilbake til på hvert eneste styremøte fremover i form av rapportering. Det lovte direktør Espen Remme styret i Helse Møre og Romsdal i dag.

Flere styrerepresentanter krevde i dag et svar fra direktøren på hvorfor Helse Møre og Romsdal bruker mest beltelegging i hele landet, og har stort overbelegg på sine avdelinger. Men for en gangs skyld ble direktøren svar skyldig.

– Jeg kan ikke gi et fullgodt svar akkurat nå. Men jeg kan love at vi skal gå inn i alle sider av denne saken, og da kan vi gi tydelige svar, sa Remme.

Likevel trakk Remme frem et forhold som han ha påvirket kvaliteten på tjenestene i Møre og Romsdal.

– det har vært en diskusjon med Brøset i Trondheim og Helse Møre og Romsdal om hvem som skal håndtere de alle vanskeligste pasientene. Dette kan forskyve på kapasiteten vår, når vi må håndtere disse, sa Remme.

Styret visste lite

Svein Anders Grimstad og Petter Bjørdal

Både Svein Anders Grimstad (t.v.) og Petter Bjørdal ville vite mer om utfordringene i psykiatrien.

Foto: Remi Sagen

Flere styremedlemmer uttrykte undring og var overrasket over hvordan forholdene i psykiatrien var.

Styreleder Stein Kinserdal sa at han ikke kunne slå seg til ro med at tallene for bruk av tvang i Møre og Romsdal skiller seg så mye fra tall fra andre helseforetak.

– Har ting gått under radaren til styret? Burde vi i styret vist større etterspørsel og gransking rundt psykiatrien?, eller må vi forvente at når det er driftsmessige utfordringer så blir vi orientert?, spurte Kinserdal.

Nestleder Petter Bjørdal mente at styret hadde mer å gå på i forhold til å utøve styring, og at de kanskje burde stille flere kritiske spørsmål.

Ingrid Løset i Brukerutvalget sa at denne saken skaper uro og angst hos dem som ikke har det greit.

– Dette må det arbeides med. En del av avdelingene har stort trykk på seg arbeidsmessig, og dersom de ikke har nok bemanning, kan situasjonen forværre seg, sa Løset.

Styremedlem Kirsti Sevaldsen sa at saken er svært alvorlig, og at påstandene i VG er alvorlige.

– Er dette riktig, må vi finne ut hvorfor er det sånn og hva skal vi gjøre med det, sa Sevaldsen.

Styremedlem Svein Anders Grimstad sa at han også var bekymret.

– Jeg er spesielt bekymret fordi dette er en gruppe som ikke gir så mye lyd fra seg i brukerundersøkelser, sa Grimstad.