Normal

Fra 2020 skal fergepassasjerene reise gratis

Fra 2020 skal det bli gratis for passasjerer og syklende å ta ferge. Kjøretøy må imidlertid betale på de splitter nye miljøfergene.

El-ferje Havyard

NYE FERGER: Slik skal de nye el-fergene til Fjord1 se ut. De overtar blant annet fergesambandet Hareid-Sulesund fra 2020. Med nye ferger, kommer også nye løsninger og krav.

Foto: Havyard

Alle fergesambandene i fylket skal ha nye kontrakter for 10 år fremover, og med det kommer en rekke endringer.

Blant annet er miljø blitt satt i førersetet.

– Det er politisk vedtatt at vi skal satse på miljøløsninger og i det ligger det at det blir en fornyelse av fergeflåten, forteller Jesper Wiig i Samferdselsavdelingen.

Fra 18 000 til 1900

Jesper Wiig, samferdselsavdelingen

Jesper Wiig i Samferdselsavdelingen sier inntektene til fergene vil bli cirka de samme med den nye Autopass-løsningen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

De nye fergene kan for eksempel bli drevet av elektrisk kraft, hydrogen eller andre løsninger.

– Det innebærer en stor reduksjon av utslipp, sier Wiig, og trekker frem et eksempel.

– På sambandene Hareid-Sulesund og Sykkylven-Magerholm slipper vi samlet sett ut 18 000 tonn CO₂ i året. Med de nye miljøfergene reduserer vi dette til 1900 tonn i året.

Autopass

Trafikkmengden på de ulike strekningene vil avgjøre hvor stor fergene blir, og Samferdselsavdelingen vil derfor vurdere størrelsen nøye ut ifra hvilken kapasitet det er behov for.

Og med ny utforming på fergene, stilles det krav til fergekaiene også.

– Det kan bety at vi vil trenge ombygging på fergekaier, blant annet der vi skal inn med miljøløsninger. Det må sys sammen med et investeringsprogram i fylkeskommunen, sånn at fergene kan fases inn når kaikonstruksjonene er på plass, sier Wiig.

Det er også planer om å innføre såkalt Autopass fra 2020 på de nye fergene. Det innebærer at kjøretøy må betale, mens passasjerer og syklende reiser gratis.

– Direktivet blir annerledes, men inntektene blir cirka de samme. Vi har tatt høyde for autopass, og så må fylkestinget vedta et nytt regulativ, forteller Wiig.