Nå skal det bli enklere å søke erstatning for naturskader

Den 55 år gamle naturskadeerstatningsloven forandres og Landbruks- og matdepartementet lover en mer effektiv prosess rett etter nyttår.

Fra Dagmars herjinger i Molde jula 2011

DAGMAR: Da ekstremværet Dagmar kom i 2011 havnet blant annet denne seilbåten på land i Molde. Nå lover Landbruks- og matdepartementet at den nye naturskadeerstatningsloven vil gjøre det enklere å søke om erstatning når været ødelegger omgivelser.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Siden 1961 har nordmenn kunne fått erstatning fra staten for skader som har blitt påført av blant annet storm, skred, flom eller storflom.

– Selv om gjeldende ordninger stor sett har fungert godt er det rom for forbedring. Det har vært behov for å tilpasse og modernisere regelverket, noe som har vist seg å kreve en fullstendig gjennomgang av regelverket, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale, i en pressemelding.

Trår i kraft fra 2017

Den nye naturskadeerstatningsloven trår i kraft fra 1. januar 2017, og det vil samtidig komme en ny forskrift og nytt system for saksbehandling.

Jon Georg Dale

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Vi bygger videre på et system som går langt tilbake i tid og tilpasser dette for å kunne være bedre rustet for naturskadesituasjoner i fremtiden, sier Dale.

Det har blitt utviklet en heldigitalisert søknadsprosess med et elektronisk søknadsskjema. Loven skal også gjøre det enklere å sette inn ekstra ressurser ved store naturskadehendelser.

De nye reglene viderefører mye av innholdet i den gjeldende ordningen, som for eksempel hva som blir sett på som en naturulykke og de ulike vilkårene for å få erstatning.

Lensmannsskjønn blir tatt bort

Som ordningen er nå skal en eventuell skade først takseres gjennom et såkallet lensmannsskjønn. Den vil nå forsvinne.

Den nye ordningen sier at det er den som søker om erstatning som skal dokumentere skadeomfanget og kostnadene selv. Loven gir samtidig Landbruksdirektoratet mulighet til å hente inn takst i de tilfellene de mener det er nødvendig for å kunne opplyse saken tilstrekkelig.

Landbruksdirektoratet, som er ansvarlig myndighet, skal ta stilling til omfanget på skaden og slå fast erstatning i ett og samme vedtak. Dette vedtaket kan klages inn til Klagenemnda for naturskadesaker.