Hopp til innhold

Nå må flere dyr ha pass

1. juni 2016 trer nye EU-regler i kraft i Norge. Endringene medfører blant annet krav om ny passtype for ferierende hunder, katter og ildere som ikke har pass fra før.

Katt med pass

Arkivfoto: Nye endringer medfører blant annet krav om ny passtype for ferierende hunder, katter og ildere som ikke har pass fra før.

Foto: Vera Wold

Det nye EU-regelverket vil hovedsakelig videreføre dagens vilkår for å reise eller handel med hunder, katter og ildere, men noen endringer blir det.

– Ved reise eller handel mellom EØS-stater skal alle dyr være ID-merket, vaksinert mot rabies og ha pass. Det blir krav om at pass som utstedes etter 1. juni skal være av en ny og sikrere type, men har de pass av den gamle typen vil disse fortsatt være gyldige så lenge dyret lever, melder Mattilsynet.

Det nye regelverket vil ikke endre kravet om at hunder som innføres til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Dette skal fortsatt gjelde.

Mer omfattende krav

Også fra Sverige vil det nå være krav om pass og Id-merking for alle dyr. Ved reise eller import til EU fra listeførte tredjestater skal dyrene være ID-merket, vaksinert mot rabies og ha helsesertifikat.

– Kravene om at hunder, katter og ildere som det handles med mellom EØS-statene må komme fra registrerte virksomheter og gjennomgå klinisk veterinærundersøkelse vil fortsatt gjelde. Nytt blir at tilsvarende krav gjøres gjeldende for import fra tredjestater, skriver Mattilsynet.

De nye reglene gir også nye vilkår for å ha med kjæledyr som for eksempel fugler, kaniner og gnagere på reise. Vilkårene vil være rimelige og ikke strengere enn vilkårene for handel med de samme dyreslagene.