Nå kommer snart monstervogntogene hit også

Det kan bli over 25 meter lange og opptil 60 tonn tunge vogntog på flere av veiene i Møre og Romsdal. Nå undersøker vegvesenet om veiene faktisk tåler belastninga.

Modulvogntog, "monstervogntog"

Modulvogntog eller såkalte «monstertrailere» kan være opptil 25,25 meter lange og veie cirka 60 tonn. Disse vogntogene er egentlig forbudt å kjøre på norske veier, men den forrige regjeringen har frem til år 2017 åpnet opp for bruk av slike modulvogntog på flere prøvestrekninger rundt om i landet.

Foto: NRK

Samferdselsministeren har sendt ut melding om at han vil ha vurdert nærmere 70 veistrekninger i landet for slike gigantvogntog.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at modulvogntog skal kunne kjøre på veiene våre. Nå etablerer vi kriterier som må være oppfylt før veistrekninger kan åpnes for slike vogntog, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Knut Nauste i Statens vegvesen forteller at de har oppdraget med å vurdere om de aktuelle veiene tåler dette.

Knut Nauste i Statens vegvesen Møre og Romsdal

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Knut Nauste, jobber med å sjekke hvor i fylket det egner seg for gigantvogntog.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Dette trenger ikke å bety så mye for veiene våre. Bruer, i alle fall de som er på riksvei, skal tåle lasten. Det holder vi også på å sjekke nå.

Han forteller at næringslivet ønsker å effektivisere transporten samtidig som å holde kostnadene nede. Det er også grunnen til at regjeringa ønsker å legge til rette for større vogntog på veiene.

Ikke uproblematisk

Vegstrekningene i Møre og Romsdal som skal vurderes er Europaveg 136 fra Dombås til Ålesund, E39 og RV70 fra Molde til Kristiansund og fylkesvei 64 mellom Åndalsnes og Molde.

Men monstervogntog er ikke helt uproblematisk. Nauste sier at utfordringene vil de møte i rundkjøringer og krappe svinger.

– En skal også helst unngå for mye fotgjengertrafikk.

– Hvilke veistrekninger blir det vanskelig å godkjenne for gigantvogntog?

– Allerede etter en rask kikk ser vi at det er et krav om at det ikke kan være mer enn fem prosent stigning i tunneler, og da vet vi jo at strekninga mellom Åndalsnes og Kristiansund blir vanskelig å få til.