Nå kan du lese sykehustabbene på nett

Helse Møre og Romsdal offentliggjør nå alle feilbehandlinger og feilmedisineringer på internett. Pasientombudet roser helseforetaket.

Sykehuskorridor

Fra juni legger Helse Møre og Romsdal ut såkalte avviksmeldinger på sine nettsider. Du kan nå lese feilene sykehusene gjør.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Alle sykehus i Norge er pliktige til å melde fra til Helsetilsynet dersom det skjer feilbehandling eller feilmedisinering.

Nå offentliggjør sykehusene i Møre og Romsdal dette og andre uønskede hendelsene og alle skal få lese disse meldingene.

Her kan du lese hendelsene som Helse Møre og Romsdal publiserer.

Kristiansund sykehus

Kristiansund sykehus er et av de fire sykehusene i fylket.

Foto: NRK

– Vi har et internt system i dag som behandler disse meldingene. Vi syns det er riktig at vi legger det ut slik at omverden skal se hvilke feil vi begår og hvordan vi håndterer dem, så en ikke tror at det er mørke tall, sier kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim i Helse Møre og Romsdal.

Anonymiserte versjoner

Fra juni begynte Helseforetaket å legge ut såkalte 3.3 meldinger på sine nettsider. 3.3 er knyttet til paragrafen i Helsepersonelloven som beskriver feil og hendelser som sykehuset er pliktig til å rapportere til Helsetilsynet.

Dette er avviksmeldinger om hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade.

Nå kan alle fritt lese om feilene som sykepleiere og leger gjør, når Helse Møre og Romsdal legger ut anonymiserte versjoner av disse meldingene. Unnataket er når saken gjelder selvmord.

Dette er noe Sykehuset Østfold startet med i 2011.

Motsatt effekt

trine kvalheim

Trine Kvalheim, kommunikasjonsdirektør i Helse Møre og Romsdal.

Trine Kvalheim er ikke redd for at publikum skal få sykehus-skrekk når feilene ligger ute på nett.

– Jeg tror det kan få motsatt effekt. Folk tror at det gjøres mange feil, og når man ser avvikene, så oppdager man at det kanskje ikke er slik man trodde det var, sier Kvalheim.

– Hvordan reagerer de ansatte på at feilene deres blir publisert?

– De er egentlig positive. De syns det er viktig med åpenhet. Deres bekymring går kanskje mest på at pasientene ikke skal bli gjenkjent på internett, sier Kvalheim.

Meldingene blir først håndtert internt i organisasjonen før de blir gjort offentlige. Datoen meldingene blir lagt ut er derfor ikke samme dato som hendelsen fant sted.

Økt tillit til helsevesenet

Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal

Runar Finvåg tror folk vil få mer tillit fra publikum.

Foto: Kristin Mehlum / NRK

Pasientombud i Møre og Romsdal Runar Finvåg, roser Helse Møre og Romsdal for å offentliggjøre feilene som blir gjort på nettisdene til Helseforetaket..

Han mener dette kan bidra til å øke tilliten til helsevesenet.

– Dette er et veldig positivt tiltak fordi det viser at foretaket har en åpenhet om at feil som gjøres blir tatt alvorlig, sier Finvåg.