Nå kan du følge med lakselusa

Mattilsynet gjør det nå mulig for alle å følge med på luse- og sykdomssituasjonen i alle norske oppdrettsanlegg. Neste uker åpner Mattilsynet et nettsted som fortløpende legger ut informasjon om oppdrettsnæringen.

Lakselus
Foto: NRK

Problemer med lakselus og sykdom i oppdrettsnæringen har ført til en enorm interesse for hva som skjer i oppdrettsnæringen. Det er bakgrunnen for at Mattilsynet nå offentliggjør informasjon de får fra næringen.

Elisabeth Wilmann

Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet til Mattilsynets egne nettsider.

Foto: Mattilsynet

– Det er stor interesse for informasjonen, og ukentlig får vi mange innsyns-henvendelser, særlig om lusesituasjonen. Vi skal etter loven gjøre slik samfunnsnyttig miljøinformasjon tilgjengelig sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

NRK laget tidligere i år et interaktivt kart over medisinbruk i norske oppdrettsanlegg i 2015.

Tjenesten har fått navnet Fiskehelse, og er utviklet gjennom et samarbeid mellom BarentsWatch og Mattilsynet. Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har også bidratt til prosjektet. Nettsiden blir tilgjengelig fra 22. juni.

Mer åpenhet

Lakselus

Lakselus er en av de største utfordringene oppdrettsnæringen står foran.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Dette gir en helt ny åpenhet rundt fiskehelsesituasjonen generelt og lakselus spesielt i norsk oppdrett. Tjenesten gir alle samme mulighet til å kunne følge med i utviklingen fra uke til uke, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet til Mattilsynets egne hjemmesider.

På et interaktivt kart kan hvem som helst nå følge med på antall lus i gjennomsnitt pr fisk, sjøtemperatur ved anlegget og tiltak mot lakselus og sykdomsutbrudd. Fiskehelse viser også alle lokaliteter som siden 2012 har hatt påvist eller har hatt mistanke om fiskesykdommene PD og ILA.

Se demonstrasjon av hvordan nettsiden blir

– Åpenhet bør gjelde alle

 Geir-Ove Ystmark

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Foto: FHL

Sjømat Norge seg undrende til Mattilsynets nye portal for overvåkning av lakselus, og mener at åpenhet bør gjelde alle næringer.

– Hva er det som gjør lakselus så mye mer interessant enn annen smitte, spør administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

Sjømat Norge mener den nye tjenesten til Mattilsynet går mye lengre enn overvåkningen av andre næringer.

- La det ikke være noen misforståelse, vi er absolutt for åpenhet og havbruk har ingenting å skjule. Det vi reagerer på er at hos oss skal alt være gjennomsiktig, men hos andre er det langt mer skjult, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Frykter gapestokk

- Med slik skeivhet blir denne portalen langt mer en ”gapestokk” enn allmenn kunnskapsformidling, påpeker Ystmark

Han mener at detaljeringsnivået gjør budskapet vanskelig å tolke, og være villedende for dem som ikke kan sette detaljene inn i riktig sammenheng eller risikobilde.

– Sjømat Norge forventer nå at Mattilsynet er like detaljerte når det gjelder andre næringer, sier Ystmark.