Nå kan «Den glemte veg» utbedres

Nå kan det bygges ny veg på hovedvegen mellom Kristiansund og Sunndal. «Den glemte veg» skal opprustet til en moderne og trafikksikker veg.

Nå kan det bygges ny veg på hovedvegen mellom Kristiansund og Sunndal. «Den glemte veg» skal opprustet til en moderne og trafikksikker veg.

Siste: RV 70, Tingvoll-Meisingset får 50 millioner kroner i oppstartsmidler. Forslaget kommer i revidert nasjonalbudsjett som legges frem i morgen.

I dag er strekningen Tingvoll-Meisingset i svært dårlig stand. Vegen er både svingete, humpete og smal.

Tingvoll

Her legges nyheten frem. Midt på bildet ser vi stortingsrepresentantene Helge Orten og Harald T. Nesvik. Også Charles Tøsse (H) og Frank Sve (Frp) var med på fremleggelsen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Det har eksistert planer om utbedringer i lang tid. Og da Nasjonal transportplan ble lagt frem, lå det inne 360 millioner kroner til prosjektet. Allerede i 2014 skulle byggingen begynne. Jubelen ville nesten ingen ende ta, da strekningen kom inn med bevilgninger i Nasjonal transportplan. Men bevilgningene ble strøket.

Bevilgningen kommer nå etter at lokale politikere og fylkespolitikere har stått på. De har vist for viktig denne strekningen er for vår region, sier stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik til NRK.

Protestene uteble ikke, og kampen for utbygging på strekningen Tingvoll - Meisingset har vært sett på som en av de største kampsakene i Møre og Romsdal de siste årene. Strykning av bevilgningene så ut til å føre til annleggsstart først i 2017. Nå kommer oppstarten på prosjektet tidligere.

Nå kan vi starte allerede i 2015. Så kommer resten av pengende i de påfølgende budsjettene. Nå har vi startet prosjektet og da skal det også fullføres. Her er det om å gjøre at Statens Vegvesen kommer i gang så raskt som mulig, sier stortingsrepresentant Helge Orten.

Hvorfor kommer dette midt i budsjettåret?

Vi er inne i en opptrappingsfase når det gjelder Nasjonal transportplan. Vi ønsker å overoppfylle denne planen. Det betyr at vi kan fremskynde viktige prosjekt.

Tingvoll - Meisingset er en del av Riksveg 70 som går mellom Kristiansunds-området og Sunndal.

Trailer i grøfta mellom Tingvoll og Meisingset

Strekningen Tingvoll-Meisingset er ekstra dårlig om vinteren.

Foto: Eirik Haukenes / NRK
Laster kart, vennligst vent...