Nå er de i sluttspurten

Vegvesenet tror de første bilene kan krysse Tresfjordbrua i løpet av høsten. – I hvert fall før jul, sier Vegvesenet.

Vegvesenet tror de første bilene kan krysse Tresfjordbrua i løpet av høsten.

Mange tunge løft må til for at brua skal bli kjørbar.

Håndlag og arbeidsinnsats må til for den som skal være brubygger. I nesten to år har de ett hundre arbeiderne fra Slovakia og Polen hatt travle dager med selve brubygginga høyt over Tresfjorden.

Tresfjordbrua

Mye armeringsjern må til for å sikre en trygg bru over Tresfjorden.

Foto: Sissel Brunstad / NRK
Tresfjordbrua

Brua mot Vikebukt.

Foto: Sissel Brunstad / NRK
Tresfjordbrua

Brospennet mot Remmem i Vestnes.

Foto: Sissel Brunstad / NRK
Halgeir Brudeseth og Armin Lutz

Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen og prosjektleder i Bilfinger, Armin Lutz.

Foto: Sissel Brunstad / NRK
Tresfjordbrua

Veifyllingen opp til brua består av 500 000 kubikkmeter stein fra Vågstrandtunnelen.

Foto: Sissel Brunstad / NRK
Pavel Pauko

Pavel Pauko er arbeidsformann for de polske og slovakiske brubyggerne.

Foto: Sissel Brunstad / NRK
Stålmateriale Tresfjordbrua

Armeringsjern i mange former må til på Tresfjordbrua.

Foto: Sissel Brunstad / NRK
Lobomir Vargas

Lobomir Vargas fra Slovakia er en av hundre arbeidere som jobber på brua.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Den nesten 1,3 kilometer lange broa knytter sammen Remmem og Vikebukt, og med høyden på vel 30 meter, og et bruspenn på 160 meter, skal også lasteskip kunne passere under det nye landemerket. Brua fører til en innkorting av E136 med om lag 13 kilometer. Fra Vikebukt til Helland, som er kommunesentrum i Vestnes kommune, blir innkortingen omtrent 22 kilometer.

– Utfordrende arbeid

Arbeidet med fjordkrysninga blir fulgt nøye fra prosjektkontoret til Statens vegvesen og den tyske entreprenørgiganten Bilfinger, som har ansvaret for selve brubyggingen.

Bilfinger har mange oppdrag over hele Europa. Men arbeidet med Tresfjordbrua er helt spesielt.

– Tresfjordbrua er spesielt utfordrende med fundamentering av grunnen. En stor del av brua har stålrørspeler og store senkekasser som vi har bygd, som har vært veldig utfordrende, sier Armin Lutz, som er prosjektleder i Bilfinger.

Lover biler kan passere før jul

To og et halvt år etter første spadestikk, er nå sluttspurten i gang. Det er til sammen nå 150 arbeidere som driver i sluttfasen med byggingen av Tresfjordbrua. Hundre av disse er fra Polen og Slovakia.

– Det har vært veldig utfordrende på grunn av været. Det har vært mye vind og snø. Så det har vært veldig kaldt å arbeide. Men det har vært interessant arbeid. Og vi føler vi gjør en viktig jobb med å skaffe lokalbefolkninga et godt og nødvendig samband, sier Pavel Pauko som er arbeidsformann for de slovakiske og polske arbeiderne.

Prosjektet innbefatter også den flunkende nye Vågstrandtunnelen og vil koste alt i alt omtrent 1,6 milliarder kroner. Selve brua koster omtrent 900 millioner.

– Det har gått veldig bra. Selv om det har vært krevende arbeid når det gjelder fundamentering, så er vi veldig fornøyd med samarbeidet med Bilfinger, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Halgeir Brudeseth.

Brua vil bli støpt sammen i løpet av sommeren før de begynner på sluttarbeid med membran, asfalt, rekkverk og lys.

– Og når vil de første bilene kunne passere?

– I hvert fall før jul, sier Brudeseth.