– Vi kunne alle ha vært litt mer som Bjørnstjerne Bjørnson

Klokka 15 åpnet kronprins Haakon årets Bjørnsonfestival, og oppfordret alle til å være mer omsorgsfulle og soilidariske.

Kronprins Haakon under åpning av Bjørnsonfestivalen 2016

Kronprins Haakon åpnet den 25. Bjørnsonfestivalen i Molde onsdag.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Kronprinsen ankommer Molde

Her blir kronprins Haakon tatt imot i Molde.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

6500 billetter er allerede solgt og til sammen regner arrangører med at ti tusen besøkende vil komme til jubileumsfestivalen.

Festivalen er en av Norges største litteraturfestivaler og programmet rommer mange ulike teamer. Bjørnstjerne Bjørnsons store samfunnengasjement og stadige kamp for menneskerettigheter er et viktig fundament for festivalen.

Dette brukte kronprinsen også mye tid på i sin tale.

– Han er ikke bare en av våre største diktere. Men en verdensborger, en samfunnskritiker og en menneskerettighetsforkjemper. Omsorgen hans for de svake i samfunnet var en prioritet og solidariteten hans med undertrykte mennesker kjente ingen landegrenser, og kampen hans for ytringsfrihet, religiøs toleranse og likestilling var ustopplelig. Vi kunne alle ha vært litt mer som Bjørnstjerne Bjørnson, sa kronprins Haakon i sin åpningstale.

Han sier også at det er viktig å ha festivalen som minner om at vi alle må kjempe for menneskerettigheter, også gjennom kunst og kultur.

I talen trakk kronprinsen frem at festivalen har fremmet interessen for litteratur og skrivekunst, og festivalen mener han også har vært en endringsaktør.

– Bjørnsonfestivalen var en viktig pådriver for at Molde skulle bli med i nettverket for fribyer for forfulgte forfattere - en trygg havn for forfattere drevet på flukt for det de har skrevet.

Et Europa i krise

Liv Tørres var årets første folketaler på scenen. Hun er den nye direktøren for Nobels Fredssenter. I åpningen av hennes tale, tok hun opp et av festivalens tema i år.

Liv Tørres

Direktør for Nobels Fredssenter, Liv Tørres, holdt den første folketalen under åpningen av årets Bjørnsonfestival.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Et Europa i krise er et av spørsmålene som skal debatteres i løpet av festivalen. Det fikk meg til å tenke. For ett år siden var krise et av de mest brukte ordene i norsk offentlighet, og det var gjerne koblet med flyktning foran. For ett år siden var det valgkamp, og politikerne diskuterte hvor mange vi kunne ta imot. 8000, 10.000, færre eller fler. Avisene skrev om flyktningkrisen og flyktningbølgen. Mange fryktet de store hordene, som skulle komme over grensen, talte Tørres fra scenen.

Festivalens kunsteriske rådgiver, Synnøve Haga, forteller at temaet om Europa og flyktningkrisen vil bli tatt opp under flere av festivalens arrangement.

– Vi har seminarer og forfattere som skal diskutere situasjonen i Europa, med særlig vekt på Tyskland, forteller Haga.

Et annet tema som skal diskuteres, er mennesket og natur.

– Vi ser at det er en del faktorer, som gjør at det temaet blir tydeligere og tydeligere, som for eksempel klimakrisen og matvarene våre. Vi ser at det er flere forfattere som er opptatt av den tematikken, og vi har invitert en gruppe som skal diskutere de ulike temaene innenfor mennesket og natur, sier Haga.