Nå blir det enklere å tjene penger på sjømatindustrien

Oslo Børs lanserer i dag en egen investerbar indeks for sjømatindustrien. Dermed blir det enklere å kjøpe fond og andre aksjeprodukter som er tilknyttet børsnoterte bedrifter som lager produkter fra havet.

Oslo Børs

Aksjer i sjømatindustrien har hatt en eventyrlig utvikling på Oslo Børs. Nå lanserer Oslo Børs en egen handlebar indeks for sjømat-aksjer.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

En børsindeks viser verdiutviklingen i et bestemt antall selskaper. Noen indekser viser kun verdiutviklingen i bestemte bransjer. Andre er tilrettelagt for direkte handel i fond som følger verdien i de utvalgte selskapene.

Oslo Børs har en hovedindeks som består av 57 selskaper. Utvalget i denne indeksen oppdateres to ganger i året. Målet er å gi et så korrekt som mulig bilde av verdiutviklingen i det norske markedet.

I tillegg til hovedindeksen finnes en rekke indekser som viser utviklingen innen bestemte næringer. Fra før har Oslo Børs indekser for energi og shipping.

Tove Lunde Bjørge

Tove Lunde Bjørge er leder for aksjebordet i Sparebanken Møre.

Foto: Pressefoto / Sparebanken Møre

Fra i dag har sjømatnæringen sin egen indeks. Og dette er en såkalt «handlebar» indeks. Dermed kan banker og fondsforvaltere tilby produkter og fond som følger indeksen direkte.

På mange måter blir det lettere for folk å investere i sjømatnæringen. Ved å investere i en indeks sprer man risikoen, fordi dette er en indeks med flere selskaper, sier Tove Bjørge, leder for aksjebordet i Sparebanken Møre.

Om én bedrift får en svak utvikling og en annen utvikler seg sterkere så kan man altså hente ut snittet.

Fra starten av består sjømatindeksen (OBSFX) av åtte selskaper. Det er Marine Harvest, Bakkafrost, SalMar, Lerøy Seafood, Austevoll Seafood, Havfisk, Norway Royal Salmon og Grieg Seafood.

Dette er en av de minste indeksene på Oslo Børs. Men på den annen side er Oslo Børs verdens største på sjømat. Så indeksen skal gi et godt inntrykk av verdiutviklingen innen sjømatindustrien. Og for dem som syns det er vanskelig å velge hvilket selskap man skal gå inn i kan det være et godt alternativ å investere direkte i indeksen, sier Bjørge.

Når man investerer i denne indeksen kjøper man et verdipapir som blir utstedt av DNB Markets. Og man kan investere i fond og andre produkt som følger indeksen.

Sjømat Oslo børs

Sjømat Oslo Børs

Foto: Oslo børs

Oslo Børs har også tidligere hatt ein sjømatindeks (OSLSFX). Det har imidlertid ikke vært mulig å investere direkte i denne indeksen. Den har kun vært en indikator for utviklingen i sjømatsektoren på Oslo Børs. Denne indeksen viser at sjømat er blant sektorene som har økt aller mest på Oslo Børs. De siste 10 årene har denne indeksen hatt en økning på 431 prosent.

Det er også slik at aksjer i sjømatindustrien har hatt en langt sterkere utvikling enn gjennomsnittet av de børsnoterte selskapene på Oslo Børs, noe som understrekes av den sammenlignende grafen her:

Sjømat verdiutvikling

Sjømat verdiutvikling

Foto: Oslo børs