Hopp til innhold
Sunnmøre Museum
Foto: Odd Sørås / NRK

Museum på Sunnmøre

 • Opprettar Museum Nordvest

  Den nye museumsstiftinga på Sunnmøre er klar for skiping og namnet blir Museum Nordvest. Det skriv Vestlandsnytt. Stiftinga består av dei seks utbrytarane frå stiftinga Musea på Sunnmøre. Desse ville ikkje gi frå seg eigarskapen til dei lokale samlingane og valde å bryte med den konsoliderte museumsstiftinga på Sunnmøre Viti. Dei seks som er med frå starten er Aalesund museum, Dalsfjord fyrmuseum, Godøy kystmuseum, Herøy kystmuseum, Ytste Skotet og Volda bygdetun og Garverimuseet.

 • Viti gir kommunene gratis årskort for flyktninger

  Alle kommunene på Sunnmøre får tilbud om 5 gratis årskort til alle musea i Viti, som kan inngå i en kommunal utlånsordning, enten gjennom Frivilligsentral eller flyktningkontor i kommunen. Det opplyser administrerande direktør i Viti, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

 • Skuffa over flytting

  Kystverket fjerna i dag gjenstandar frå fyrmuseet i Dalsfjorden i Volda. Museet vil ikkje lenger vere ein del av musea på Sunnmøre, som blir kalla VITI. Kystverket er samarbeidspartnar med VITI og fjerna difor ein del av utstillinga. Dette fell ikkje i god jord hos fyrmuseumsleiaren.

  – Vi har vedtatt eit samarbeid med den nye stiftinga for musea på Sunnmøre. Men vi er skuffa over at Kystverket heller har tinga sine på lager enn å samarbeide og stille det ut ved eit etablert lokalt museum, seier Vebjørn Lillebø, styreleiar i Dalsfjord fyrmuseum.

  Kystverket opplyser til NRK at dei set ting på lager mens ein ventar på at VITI finn ein ny visingsarena. Kystverket beklagar at fyrmuseet i Dalsfjorden ikkje lenger vil vere ein del av kystverkmusea.

 • Vedtok å halde tilbake tilskot

  Fylkeskulturutvalet vedtok å halde tilbake 25 prosent av driftstilskotet til regionmuseet Viti, etter at sju museum har gått ut av stiftinga. Dette skjer medan ein ventar på det økonomiske resultatet i den endelege evalueringa. No ankar administrasjonen vedtaket til fylkesutvalet fordi vedtaket er av ein karakter som kan skape presedens. Det skriv Sunnmørsposten.

 • Får midlar til basisutstilling

  Viti, tidlegare Musea på Sunnmøre, har fått 500.000 kroner frå Stiftelsen UNI til sikringstiltak i den nye basisutstillinga på Sunnmøre museum. – Løyvinga er avgjerande for at vi skal kunne formidle Sunnmøre si historie og samtid gjennom originale gjenstandar frå samlingane i kombinasjon med moderne utstillingsdesign, seier Cecilie Rørstad, prosjektleiar for utstillinga. Dei vektlegg at midlane gjer det mogleg for dei å vise eit stort mangfald av antikvariske gjenstandar frå samlinga til museet på ein trygg og sikker måte.

  Fagdirektør Torbjørn Akslen og prosjektleiar Cecilie Rørstad er glade for å kunne vise fram fleire av gjenstandane som til vanleg er på magasin.
  Foto: Viti
No. dokumentar. Noreg har i dag ein av verdas mest moderne fiskeflåtar som omset for milliardar av kroner kvart år. Men det var ein heilt spesiell båttype som la mykje av grunnlaget - for over hundre år sidan. I Ålesund bysentrum har det siste tida foregått eit heilt unikt byggeprosjekt!