Hopp til innhold

Musefellesak i retten

Høgsterett behandlar i dag saka mot Linda Strand i Surnadal, som har tatt livet av mus med ei heimelaga musefelle.

Strand er dømd til å betale ei bot på 6000 kroner, men nekta.

Høgsterett skal i dag ta stilling til om lova om avliving av dyr på ein human måte også gjeld småkryp som mus.