Saka om at ei mor og hennar åtte barn har budd ei veke på flyplassen i Paris, opprører fleire.
Familien frå Eritrea budde inntil nyleg i Ulsteinvik, men er sendt tilbake til Frankrike, der dei først søkte om asyl. Folk i Ulstein reagerer på at utsendinga skjedde før franske styresmakter var klar til å ta i mot dei.

Mottaksapparatet burde vært klart

Saka om at ei mor og hennar åtte barn har budd ei veke på flyplassen i Paris, opprører fleire. Familien frå Eritrea budde inntil nyleg i Ulsteinvik, men er sendt tilbake til Frankrike, der dei først søkte om asyl. Folk i Ulstein reagerer på at utsendinga skjedde før franske styresmakter var klar til å ta i mot dei.