Motstand mot styrevedtak

Sykepleierstudenter ved NTNU Ålesund har sendt brev til styret i Helse Møre og Romsdal for å vise motstand mot styrevedtaket om kutt på 200 årsverk. I brevet står det at de frykter for arbeidshverdagen sin og at pasientenes løp gjennom helsetjenestene vil bli mer krevende. De frykter at økt arbeidsbelastning vil føre til flere sykemeldinger, redusert pasientsikkerhet og mindre kunnskapsbasert praksis.

Kull 2016 ved NTNU Ålesund, ved Elise Fiske
Foto: NTNU