Motstand mot kutt

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes, ikke svekkes, mener Bondelaget. Fylkesrådmannen foreslår kutt for Gjermundnes videregående skole. – Fremtidens bønder tvinges ut av fylket for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver Møre og Romsdal Bondelag i en pressemelding.
Opplæringskontoret for Teknologifag – Nordmøre og Romsdal reagerer på forslagene til innsparing i utdanningstilbudet.
– Yrkesfagene rammes mest og det er et paradoks at over halvparten av unge i Møre og Romsdal velger yrkesfag, mener OTEK. I Volda markerer elever sin motstand mot kuttene på Instagram (bildet). Avdelinga for kulturfag ved Høgskulen i Volda mener forslaget om kutt i de praktisk-estetiske fagene i den videregående skolen er helt i utakt med strømningene i tida. De viser blant annet til at regjeringa i august sa at de vil stimulere kreative læringsformer.
Skipsverftkonsernet Vard er sterkt kritisk til forslaget fra fylkesrådmannen om å ikke tilby YSK-utdanning ved flere videregående skoler i fylket. Denne utdanninga er både praktisk og teoretisk, og har sterke bånd til næringslivet. Kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll i Vard sier linja er viktig for å rekruttere folk til verftskonsernet. Ved å kutte ut denne utdanningen vil fylkesrådmannen spare to millioner kroner.

Motstand mot kutt
Foto: Skjermdump