Motorhavari i Lauvøyfjorden

Redningsskøyta «RS Erik Bye» har rykket ut for å assistere en båt med motorhavari i Lauvøyfjorden.