Motorhavari i Ellingsøytunnelen

Ein bil har fått motorhavari i Ellingsøytunnelen i Ålesund. Politiet opplyser at dei er på veg og at tunnelane vert stengde.