Møtet ble lukket

Kontrollutvalget sitt møte i Ålesund fredag ble lukket for media og publikum. Det ble enstemmig vedtatt av de fremmøtte. Utvalget skal blant annet ta stilling til anmeldelsen av teamleder for Bingsa-Næring, Per Oskar Slinning.

Kontrollutvalget Ålesund kommune
Foto: Magnus Gamlem / NRK