Møtes ansikt til ansikt

Frå komande veke kan fylkespolitikarane møtes ansikt til ansikt igjen. Men av smitteomsyn er det berre inntil 15 personar som kan møte i fylkesutval, hovudutval og andre utval. Dei som tilhøyrer risikogrupper eller har symptom på sjukdom må framleis delta digitalt. Sjølv om regjeringa frå 15.juni opnar for opptil 200 deltakarar på arrangement, kjem fylkestinget 15. og 16.juni til å bli gjennomført digitalt.