Møter stadig etiske problem

Behandling av døende byr på etiske og medisinske dilemma for helsepersonell. Torsdag fikk helsearbeidere på Sunnmøre faglig påfyll om temaet som de stadig møter i hverdagen.

Faglig påfyll om etiske dilemma i helsevesenet

Over 100 fagarbeidere fra Søre Sunnmøre var torsdag samlet for å lære mer om behandling ved livets slutt.

Foto: Brede Røsjø / NRK

Helsepersonell synes det er svært vanskelig å vite når de skal slutte å behandle pasienter som snart skal dø.

– Dilemmaet er hvor mye skal vi behandle og når er nok. Når skal vi la pasienten dø? Det å avslutte behandling er ofte det vanskeligste syns jeg, sier Øystein Hovlid, som er lege ved Volda sykehus.

Over 100 fagarbeidere fra Søre Sunnmøre var torsdag samlet for å lære mer om temaet. Hovedforeleser var professor i medisinsk etikk, Reidun Førde, ved Universitetet i Oslo.

Hun vet hvilket dilemma de står i og sier dette er vanskelig tema for de aller fleste. Hun vet hva som må være avgjørende for å kunne si at nok er nok.

– Det ene er at man har god nok faglig kompetanse til å si at vi har undersøkt og behandlet så godt det lar seg gjøre. Beslutningen må også bygges på hvem er denne pasienten og hva er ønskene og verdiene til pasienten, sier Førde.

(Saken fortsetter under TV-reportasjen)

Helsepersonell synest det er svært vanskeleg å vite når dei skal slutte å behandle pasientar som snart skal døy. I dag fekk dei fagleg påfyll frå ein som er ekspert på temaet.

Pasienter som ikke kan bli friske stiller spørsmål som det er svært vanskelig å svare på.

Samspill

Professoren mener det er svært viktig at det er et samspill mellom de pårørende og helsepersonell.

– Blir de pårørende inkludert på en dårlig måte så kan de gå med sår resten av livet, sier hun.

– Er det gode prosesser så blir det en måte å komme videre på. Det å snakke med den som skal dø og få en følelse av at man har stått løpet ut kan gi mening i sorgprosessen, sier Førde.