Møter samferdselsministeren tirsdag

Lederen i samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim (Sp) møter samferdselsminister Jon Georg Dale på tirsdag og vil da ta opp rasfaren i Eikesdal med statsråden. Bygdefolket roper et varsko om at rasfaren er blitt så stor at det er livsfarlig å kjøre vegen fordi Ågothammaren. Sørheim sier de forskotterer mye til rassikring, men har brukt opp pengene. Nå vil hun ta opp rassikring og vedlikehold av fylkesvegene med Dale, og også med Stortingets kommunalkomite som hun møter i Trondheim på tirsdag.

Kristin Sørheim (Sp), leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal
Foto: Trond Vestre / NRK