Møter Bunadsgeriljaen

Bunadsgeriljaen er invitert til samtale med føretakssjefen, klinikksjefen og styreleiaren i forkant av styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag. Det skriv Tidens Krav (krev innlogging). Bunadsgeriljaen, som protesterer mot nedlegging av fødeavdelinga i Kristiansund, har formulert 16 kritiske spørsmålet som styret får før møtet.