Sier "ja, men.." til akuttmottak i storhallen

Styret i Ålesund storhall vil la Ålesund kommune gjøre hallen om til akuttmottak til 500 asylsøkere, men det forutsetter at kommunen vil imøtekomme enkelte krav.

Styret i Ålesund Storhall AS i møte om å gjøre hallen til akuttmottak

MØTE: Styret i Ålesund storhall møttes torsdag for å diskutere om de vil leie ut hallen.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

I går møttes styret i Ålesund Storhall for å ta stilling til en forespørsel fra Ålesund kommune om å bruke Sparebanken Møre Arena som akuttmottak.

Avgjørelsen blei utsatt, men nå i ettermiddag klokka 17 samlet styret seg igjen.

Ikke avgjort

Styret klarte ikke å ta stilling til spørsmålet onsdag. Flere både kritiske og positive medlemmer mente de trengte mer tid før de kunne gi sitt svar. Målet var å komme med en avgjørelse klokka 18 torsdag. Slik ble det altså ikke.

Jon Ketil Gjørtz Synnøve Rogne

Daglig leder i Sparebanken Møre Arena Synnøve Rogne og styreleder i selskapet Ålesund storhall Jon Ketil Gjørtz.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Men et par minutter før halv åtte torsdag kveld kom avgjørelsen. Styreleder Jon Ketil Gjørtz bekrefter til NRK at de sier ja til å leie ut hallen til Ålesund kommune, men de har enkelte krav.

– Jeg tror vilkåra er overkommelige, så jeg tviler ikke på at vi kan bli enige, sier styrelederen etter møtet.

Fire styremedlemmer var til stede på møtet, to var ikke med.

– Vi har vært gjennom en grundig dialog i styret, og nå vil vi gå i forhandling med Ålesund kommune om å stille hallen til disposisjon med kommunen som operatør, sier styrelederen.

Styrelederen peker på at Norge er i en kritisk situasjon, og at de vil være med å ta sitt samfunnsansvar. Gjørtz vil ikke si om det var motstand i styret, og vil heller ikke dele hvordan styret stemte.

Styret i Ålesund storhall sier ja til at hallen kan brukes som akuttmottak for asylsøkere, på visse vilkår.

Styreleder Jon Ketil Gjørtz forteller at de vil gå i dialog med kommunen. De sier ja til forespørselen, men har enkelte krav.

Kravene styret har overfor kommunen går ikke først og fremst på kroner og øre.

– Men på sikkerhet og komfort for alle som skal ha med dette å gjøre. Og ikke minst at vi finner fornuftige ordninger for våre brukere, sier han.

Tirsdag klokka 13.00 skal formannskapet i Ålesund ha møte for å avgjøre om kommunen skal stå for driften av mottaket eller ikke. Klokka 19.00 samme dag er det folkemøte om samme tema.

– Spørsmålet er om vi skal ta ansvar i samarbeid med kommunen, eller om vi overlater det til private kontraktører som fritt kan inngå avtaler med staten.

– Ikke i boks

Anne Mette Liavaag

Strategi- og utviklingssjef i Ålesund kommune, Anne Mette Liavaag, sier at de har tatt første steget mot et akuttmottak.

Foto: Eli Anne Tvergrov

Anne Mette Liavaag, strategi- og utviklingssjef i Ålesund kommune sier at det er flere ting som skal bestemmes før det eventuelt blir akuttmottak i storhallen.

– Det er flere ting som må diskuteres før det blir akuttplasser i hallen. Formannskapet skal diskutere saken tirsdag for å se om kommunen skal ta på seg driftsansvaret, og i etterkant vil det komme en kontraktsforhandling med UDI.

Denne avgjørelsen gjør at kommunen kan jobbe videre med saken.

– Forhåpentligvis kommer vi til en avtale. Vi er ikke kjent med kravene, men vi skjønner at styret er opptatt av å sikre seg slik at de som bruker hallen blir rammet minst mulig. Jeg regner med at vi klarer å komme til en løsning, sier hun.

Flere har diskutert om hallen har alle nødvendige ressurser. Hallen har ikke kjøkkenkapasitet til å servere 500 beboere på fast basis.

Sparebanken Møre Arena

Storhallen på Volsdalsberga i Ålesund er det eneste lokalet i området som regnes som stort nok.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing

Som vanlig i idrettshaller er det flere dusj- og toalettanlegg. Der er til sammen 50 dusjer, 18 dametoalett og 18 herretoalett, inklusive pissoar. Det er ikke mekanisk ventilasjon i bygget. Frisk luft besørges av ventiler i taket.

Positive tilbakemeldinger

Daglig leder i Sparebanken Møre Arena Synnøve Rogne fortalte før møtet at storparten av tilbakemeldingene om å gjøre hallen til mottak har vært positive. De som ellers er leietakere vil bli påvirket, men det vil styret bistå med.

– Folk som bruker hallen får kanskje litt dårligere treningsforhold i vinter enn hvis de hadde brukt hallen. Noen må kanskje trene ute. Men det vil vi prøve å hjelpe til med, sier hun.