Hopp til innhold

Mot åpning i Oppdølstranda

Statens vegvesen vil åpne riksvei 70 gjennom Oppdølstranda for trafikk. Det kan skje allerede i løpet av høsten.

Steinsprang ved Oppdølstranda

Veien langs Oppdølstranda kan bli åpnet allerede i høst.

Foto: Inge Nordvik

Selskapet Multiconsult har vurdert veien og kommet med forslag til sikring som kan gjøres omgående. Fungerende regionsveisjef Knut Nauste sier at de har anbefalt Vegdirektoratet å åpne veien etter at disse tiltakene er gjennomført.

Midlertidige tiltak

- Vi foreslår at det gjennomføres rensk og sikringstiltak. Blant annet bør det settes opp flere sikringsgjerder. Når de anbefalte tiltakene er gjennomført kan vi åpne for trafikk på stekningen, sier Nauste.

Knut Nauste

Knut Nauste

Foto: Fjord1

Det vi koste flere titalls millioner kroner å gjennomføre de midlertidige sikringstiltakene, som skal sikre veien frem til tunnel er på plass forbi Oppdølstranda. Nå er båtskyss eneste alternativ, og flere har protestert på at veien ikke blir åpnet. Nå kan disse få det som de vil.

Fortsatt rasfare

Men dette betyr ikke nødvendigvis at veien blir åpnet for all transport.
- Dette vil fortsatt være den mest rasfarlige strekningen i midt-Norge. Derfor må vi fortsatt diskutere om det skal være restriksjoner på ferdsel på strekningen.

En endelig avgjørelse forventes om kort tid, sier Nauste.
- Vi tror Veidirektoratet kan håndtere saken raskt, slik at det blir tatt en endelig avgjørelse i saken i løpet av noen eller få uker.

Rapport, Oppdølstranda

Knuste rasgjerdet

Steinskred på Oppdølstranda