NRK Meny

Møreaksen

 • 130 millioner billigere

  Statens Vegvesen har forbedra kryssløsninga på Otrøya for kryssinga av Romsdalsfjorden. Den nye løsningen unngår rasfarlige område, er bedre for kollektivreisende, og er 130 millioner kroner billigere enn den opprinnelige løsninga. Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen sier de hele tiden jobber for å optimalisere løsningene, og redusere kostnadane på Møreaksen.

  Kryssløsning Otrøya
  Foto: Illustrasjon:Rambøl
 • Rapport: – Møreaksen kan ryke

  Møreaksen er eitt av 15 store vegprosjekt i landet som kan ryke fordi det blir for kostbart. Det viser ein rapport som Oslo Economics har utarbeidd for Entreprenørforeningen for bygg og anlegg og Veidekke. I følge rapporten som er gjengitt i VG, står prosjekta i fare for ikkje å bli realiserte om ein skal halde seg til kostnadsramma i Nasjonal transportplan.

  Møreaksen
  Foto: Øivind Leren / Statens vegvesen
 • Møreaksen kan stå ferdig innen 2029

  I forslaget fra Vegdirektorat til Norsk Transportplan (NTP) blir det opplyst at en forbindelse over Romsdalsfjorden mellom Vetsnes , Midsund og Molde (Møreeaksen) kan stå ferdig innen 2029, men det er mange spørsmål. Planleggerne ser ikke bort fra at det vil koste 500 kroner i bompenger å kjøre strekningen.

  Møreaksen
  Foto: Møreaksen/illustrasjon
 • Møreaksen skaper interesse

  Planene om å bygge ferjefritt samband over Romsdalsfjorden fører til økt interesse for å sikre seg industriareal i Vestnes, sier ordfører i kommunen. Geir Inge Lien.