Møre og Romsdal krymper

Møre og Romsdal blir 8000 mål mindre. Fredag ble det avgjort at Fossdal i Rindal går til Hemne i Sør-Trøndelag.

Kommunal- og regionaldepartementet har vedtatt ei grensejustering, slik at de fire innbyggerne som bor i Fossdal blir trøndere fra 1.januar 2008.

Grensa blir flytta slik at gården blir en del av Hemne i Sør-Trøndelag i stedet for Rindal.

Kommunesenteret i Hemne ligg nær Fossdal, medan det er 10 mil til kommunesenteret i Rindal.

Snart 3 år er gått siden familen Martinsen Bævre søkte om å få justere grensa mellom kommunene Rindal og Hemne, slik at gården deres havner på Trøndelagssida.

Frank Madsøy
Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

8000 mål mindre

Begge kommunene og fylkene har vært positive og nå flyttes grensa slik at 8000 mål av gården - for det meste myr og fjell - blir endel av Hemne, med unntak av et mindre område i Grønkjølen naturreservat.

Rådgiver i Møre og Romsdal fylke, Frank Madsøy, sier dette er ei fornuftig løsning..

Letter hverdagen

- Det er tjenlig fordi det er til beste for de som bor der til daglig. Avstanden til kommunesenteret i Rindal  er 10 mil og på den strekninga må de innom et par kommuner i sør-Trøndelag. Senteret Kyrksæterøra i Hemne er nær og det er den folket i Fossdal bruker i det daglige, sier Frank Madsøy.

No blir hverdagen lettere for familien,, sier Marit Martinsen i Fossdal. Det er godt idag å oppleve at vi blir tatt på alvor, sier hun sjøl om det bare gjladt en liten famile på fire.