Møre og Romsdal får mobbeombud

Kristin Øksenvåg blir Møre og Romsdals første mobbeombud. Ordninga er et spleiselag mellom fylkeskommune og staten. Mobbeombudet skal være en støttespiller for barn og foreldre. I tillegg kan også tilsette og leder i barnehage og skolen kan ta kontakt med ombudet, forteller Øksenvåg i en pressemelding.

ove Regine Stranden, elev- og lærlingombod og Kristin Øksenvåg, mobbeombod i Møre og Romsdal.
Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune