Møre og Romsdal eller Trøndelag: Spent på konklusjonene i rapport

Lederen for Nordmøre regionråd - Orkidè, Ola Rognskog, er spent på konklusjonene i rapporten som har utredet konsekvensene dersom Nordmøre blir en del av Trøndelagsregionen.

Ola Rognskog

Ola Rognskog er leder for Nordmøre regionråd - Orkidè.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

På Nordmøre har debatten om regiontilknytning gått lenge, og det er mange som ser nordover mot Trøndelag. Det er en debatt med stort engasjement.

En rekke fremtredende nordmørspolitikere har tatt til orde for å løsrive seg fra Møre og Romsdal, blant annet mangeårig fylkespolitiker og tidligere ordfører i Kristiansund, Dagfinn Ripnes (H).

Rapporten som regionrådet har bestilt, og som Nordlandsforskning har laget, er like rundt hjørnet.

Plusser og minuser

– Det jeg er mest spent på er plussene og minusene ved en deling av fylket. Nordlandsforskning leverer en delrapport på det maktpolitiske og så kommer det selvfølgelig inn mye annet også. Vi må jo speile denne rapporten i det vi får ut av dialogen med Trøndelagsfylkene som er den vegen vi ser dersom det blir en deling, sier Ola Rognskog.

– Vi får ikke alle svarene fra Nordlandsforskning, men vi får et grunnlag for å vurdere en større helhet.

Sonderingsmøter

Oddbjørn Bang og Ola T. Heggem

Rindal-ordfører Ola T. Heggem (Sp) til høyre i samtale med lederen i regionrådet for Orkdalsregionen, Oddbjørn Bang (Sp). Rindal har for lengst bestemt seg for å gå til Trøndelag.

Foto: Trond Vestre / NRK

Nord- og Sør-Trøndelag har allerede søkt om å få slå seg sammen. Ola Rognskog og regionrådet har hatt flere møter med representanter for Trøndelagsfylkene. I forrige uke var det møte med lederen i fellesnemnda for de to fylkene, Anne Marit Mevassvik. Rognskog karakteriserer disse møtene som sonderingsmøter, og de har vært fruktbare.

Samtidig har Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen. Denne avtalen skal ut på høring i de tre fylkene, og så skal de tre fylkestingene gjøre sine vedtak. Det store spenningsmomentet er hva Rogaland kommer til å vedta.

Under press

Fylkestinget i Møre og Romsdal

Fylkestinget i Møre og Romsdal skal gjøre vedtak i desember, men det er ventet debatt i fylkestinget som starter i Geiranger mandag.

Foto: Trond Vestre / NRK

I Møre og Romsdal skal fylkestinget gjøre vedtak om en høringsuttalelse i desember. Det vi trolig være et klart flertall for å beholde Møre og Romsdal som eget fylke, men debatten på Nordmøre og intensjonsavtalen som er inngått lenger sør på Vestlandet, setter Møre og Romsdal under press.

I fylkestinget som starter i Geiranger mandag, blir det også en debatt etter at Sunnmørslistas Randi Asbjørnsen har levert en interpellasjon der hun reiser spørsmålet om fremtiden.

Spenning

Med andre ord kan de neste ukene og månedene bli svært spennende. Lederen for Nordmøre regionråd - Orkidè er spent på kostnadene ved å dele fylket.

– Det tror jeg en skal være ærlig på. Det pågår en veldig spiss debatt i media nå, og det virker som enkelte ønsker å gå nordover bare for å bli kvitt resten. Jeg er ikke der. Å tro at Nordmøre kan se helt bort fra prisen en må betale for å dele fylket, vil være å lure seg selv, sier Ola Rognskog.