Molde vil fortsatt ha med Gjemnes

– Nye Molde kommune har fortsatt primærønske om å få med hele Gjemnes i den nye kommunen, sier leder i fellesnemnda Molde-ordfører Torgeir Dahl. I dag skal fellesnemnda for nye Molde kommune drøfte søknaden fra Angvik bygdelag om grensejustering slik at bygdene i indre Gjemnes blir en del av nye Molde. Dahl sier de er positive til dette initiativet.

Torgeir Dahl
Foto: Roar Strøm / NRK