Molde sykehus får kritikk etter dødsfall

Molde sykehus får kritikk av Helsetilsynet for oppfølgingen av dødsfallet til en to år gammel gutt i 2009.

Molde sjukehus

En to år gammel gutt døde etter en mandeloperasjon ved Molde sykehus. Pusteslangen ble lagt inn i spiserøret i stedet for luftrøret.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Det skriver Statens helsetilsyn i utkastet til den endelige tilsynsrapporten i saken. Torsdag konkluderte de med at sykehuset har brutt spesialisthelsetjenesteloven.

Helsetilsynet mener likevel at ingen av legene på sykehuset kan lastes for at toåringen døde, men retter kritikk mot sykehuset etter dødsfallet.

Toåringen døde etter et kirurgisk inngrep ved Molde sykehus i 2009. For ett år siden ble det bestemt at Statens helsetilsyn på nytt skulle granske hva som skjedde da gutten døde.

Mandeloperasjon i 2009

Toåringen døde etter at pusteslangen to ganger ble lagt inn i spiserøret hans i stedet for luftrøret.

Dødsfallet ble politietterforsket, men henlagt etter vurdering av Riksadvokaten. Fylkeslegen i Møre og Romsdal etablerte tilsynssak samme år, men saken ble henlagt i juli 2009. Påtalemyndigheten henla også saken ett år senere.

Tre år senere besluttet Statens helsetilsyn likevel å gjennomføre stedlig tilsyn ved Molde sjukehus og innhente informasjon fra pårørende.

Statens helsetilsyn konkluderer nå i sitt utkast med at pasienten fikk forsvarlig helsehjelp, og at dokumentasjonsplikten er oppfylt.

Brudd på loven

Oppfølging av hendelsen, og informasjonen til de pårørende har ikke vært i tråd med regelverket, står det i rapporten:

  • «Mangelfull oppfølgning av denne alvorlige hendelsen gjorde at virksomheten ikke identifiserte risiko- og forbedringsområder, slik at relevante tiltak kunne bli iverksatt. Dette er brudd på spesialisthelsetjenesteloven §§ 3–4 og 3-4a.».
  • «Videre finner Statens helsetilsyn at foretaket ikke har sørget for tilstrekkelig informasjon og forsvarlig oppfølging av pårørende. Dette er brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 3–11 andre ledd, jf. internkontrollforskriften § 4 første ledd.»

Avviser press

Helsetilsynet har også gransket påstander om at involvert helsepersonell, spesielt leger ved ønh-enheten har blitt truet til å endre sine journalnotater i ettertid.

Ifølge rapporten finner de ikke holdepunkter for at påstanden om trusler er korrekt. De skriver også at det er uklart for Statens helsetilsyn hvem som har fremsatt denne påstanden.

Statens helsetilsyn finner heller ingen holdepunkter for at noen av det involverte helsepersonellet har gjort tilpasninger i sine journalnotater.