Molde-selskap kjøper seg opp i Canada

Maritech Systems AS i Molde har kjøpt alle aksjane i selskapet WiseDynamics Ltd i Canada. – Ein nordamerikansk base for Maritech sine operasjonar, seier leiinga i Molde.

Leiinga i Maritech Systems AS

Maritech-leiarane Jøran Nyheim og Arne Lie Gundersen med Blair Shelton frå WiseDynamics i midten.

Foto: Maritech Systems AS

Maritech Systems AS er den leiande leverandøren av forretningssystem for sjømatindustrien, med snart 40 års røynsle. Selskapet er leverandør til mange av dei største sjømatselskapa i verda, og har rundt 50 tilsette i Noreg og Canada.

Vil bli store internasjonalt

Selskapet som no er oppkjøpt, WiseDynamics Ltd har 12 tilsette, og har kontor i Halifax i Nova Scotia, og leverer tilsvarande som Molde-selskapet, men til marknaden i Canada og USA. Oppkjøpet er i tråd med planane om å vekse internasjonalt, både for å betre kunne følge eksisterande kundar, men og for å få tilgang til nye marknader og produkt, seier administrerande direktør Arne Lie Gundersen.