– Støre gir oss bare «tullesvar»

Molde-ordfører Torgeir Dahl sier det er respektløst av helseminister Jonas Gahr Støre å bare gi et «tullesvar» på spørsmålet om avklaring av sykehustomt i Møre og Romsdal.

Torgeir Dahl og Jonas Gahr Støre

Molde-ordfører Torgeir Dahl er mektig provosert over helseminister Jonas Gahr Støre.

Foto: Montasje

I kraft av å være vararepresentant på Stortinget for Møre og Romsdal Høyre, kom Molde-ordfører Torgeir Dahl med spørsmål til helseminister Jonas Gahr Støre vedrørende sykehustomt i regionen Nordmøre og Romsdal.

Spørsmålet gikk mer konkret ut på om Støre ønsker en snarlig avklaring i saken om tomtevalg for det nye sykehuset, eller om dette skal ta fire år.

Dahl synes helseministeren sitt svar var alt annet enn tilfredsstillende, og kaller det for et respektløst «tullesvar».

– Provosert

– Helse- og omsorgsdepartementet har laget en veileder for hvordan man skal planlegge slike store prosjekt, men det er fortsatt uklart hvordan og når man skal gjøre delbeslutninger. Tidspunktet for å avklaring av tomtevalg er et av disse usikkerhetsmomentene.

– Derfor stiller jeg spørsmål om dette i Stortinget, på vegne av Helse Møre og Romsdal og innbyggerne i fylket. Når jeg da får et svar som sier absolutt ingenting, så blir jeg veldig provosert! sier Dahl.

Ordføreren sier han hadde forventet at en god veileder skal gå grundigere i hvordan man gjennomfører planleggingsprosessene, og sier Støre ut ifra et rettssikkerhetsprinsipp må gi et skikkelig svar, fordi det er departementet som har utarbeidet denne veilederen.

– Det er faktisk hele poenget. Når man da stiller spørsmål som er reelt for Helse Møre og Romsdal, og deretter får et «tullesvar»som ikke er i nærheten av et skikkelig svar, så er det respektløst, sier Dahl.

Saken fortsetter under bildet

Jonas Gahr Støre

– Det er ingenting i den statlige veilederen som regulerer når man skal ta beslutningen om sykehustomt, sier helseminister Jonas Gahr Støre.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Veldig til reaksjon

Helseminister Jonas Gahr Støre er litt overrasket over kritikken, og sier departementet prioriterer Møre og Romsdal og setter alle krefter til for å gi fylket best mulig helsetilbud.

– Jeg synes det var veldig til reaksjon fra Dahl. Jeg kan forsikre alle i landsdelen om at jeg er veldig opptatt av å få til dette, men det er altså ingenting i den statlige veilederen som regulerer når man skal ta beslutningen om sykehustomt, sier Støre.

Ministeren sier det er helseforetaket selv som må bestemme dette, og forteller at han har merket seg Helse Midt-Norge sin kunngjøring om at den kommunale delplanprosessen pågår, med mulig avklaring av tomtevalg i 2014.

– Ordføreren i Molde må nok bare slå seg til ro med at helseministeren ikke skal gå inn med pekefingeren og peke på akkurat det han vil, sier Støre.