NRK Meny
Normal

Molde neppe på Robek-lista

Molde kommune ligger ann til et overskudd på 30 millioner kroner i 2015. Det er første gang siden 2012 at kommunen går med overskudd.

Molde kommune

Sola skinner foreløpig over Molde-økonomien.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Selv om regnskapet for 2015 per dato ikke er endelig avsluttet, kan vi allerede nå slå fast at det vil bli et regnskapsmessig overskudd for 2015 i Molde kommune. Slik det ser ut i dag, kan overskuddet, med alle mulige forbeholdende, ligge i området 25 – 30 millioner kroner, sier ordfører Torgeir Dahl.

Molde kommune har som mange andre kommuner i Møre og Romsdal slitt med å holde sine budsjetter. Kommunen har i to år levd under trusselen om å bli passert i det såkalte Robek-registeret.

– Det har vært stor fokus i året 2015 på å styre kommunen økonomisk mot regnskapsmessig balanse eller bedre. Dette har hatt høyeste prioritet fra rådmannen og hans mange medarbeidere, men ikke minst fra politisk hold, sier ordføreren.

Omstilling i helsesektoren reddet budsjettet

Molde kommune gikk med store underskudd i 2013 og 2014. I løpet av 2015 skulle gjelden fra 2013 betales. I 2016 skal gjelden fra 2014 betales. Men nå ser det ut at Molde kommer i balanse lenge før utgangen av 2016. Overskudd i fjor, gjør at 30 millioner kroner av et underskudd på 36 millioner i 2014 allerede er betalt. Men innsparingene fortsetter likevel.

Torgeir Dahl

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Vi kommer til å holde samme driftsnivå i 2016 som i fjor. Dette betyr at vi ved utgangen av året kan sette ca. 30 millioner kroer i et fond, sier Dahl.

Det er omorganiseringen av helse- og omsorgstjenesten som får æren av at kommunen nå har orden i økonomien.

– Vi har satset mye på prosjektet "lengst mulig hjemme". Dette har vært svært krevende for de ansatte, og ført til store omstillinger for de. Men vi har inntrykk av at brukerne har vært fornøyd, sier Dahl.

Sju kommuner på Robek-lista

I Møre og Romsdal er sju kommuner innmeldt i Robek-registeret. Disse kommunene har begrenset økonomisk handlefrihet. De sju er: Kristiansund Ålesund, Hareid, Stranda, Sykkylven, Rauma, og Fræna.

Her kan du se alle norske kommuner som er i Robek-registeret.

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som grunnet økonomisk ubalanse krever statlig godkjenning på lånopptak og investeringer som vil føre til langsiktige utgifter. Loven trådde i kraft i 2001 og er regulert gjennom kommunelovens §60.

O