Molde kommune dropper tilbud om asylmottak

Kommunen har den siste tiden arbeidet med et tilbud til UDI om et asylmottak med 250 ordinære plasser og plass til 60 mindreårige asylsøkere. Men nå har kommunen kommet til at prisen blir for høy

Torgeir Dahl

Moldeordfører Torgeir Dahl (H) sier kommunen ikke vil tilby UDI asylmottak i kommunen nå

Foto: Trond Vestre / NRK

Molde kommune har ikke boliger som tilfredsstiller kravene UDI stiller og har derfor fått tilbud på modulbygg. Men prisene er høye og har steget mye det siste året. Det sier kommunalsjef for plan- og utvikling i Molde kommune, Eirik Heggemsnes.

Sylvia Brustad på besøk i Molde

Kommunalsjef for plan- og utvikling i Molde, Eirik Heggemsnes, har ledet kommunens arbeid med å forberede tilbudet til UDI

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Uakseptable forsikringsvilkår

Heggemsnes forteller at forsikringsselskapene nå setter så tøffe vilkår for å forsikre asylmottak at kommunen ikke klarer å oppfylle de.

– Det gjelder spesielt bygg som er beregnet på å huse enslige mindreårige asylsøkere, sier han. Selskapene vil faktisk ikke forsikre slike boliger. Når det gjelder de ordinære plassene er summen vi får forsikret langt lavere enn den faktiske verdien og egenandelen er svært høy. Dette gjør at Molde ikke leverer anbud i denne omgangen, sier kommunalsjefen.

Nytt tilbud til våren

Selv om Molde kommune legger bort planene om å levere anbud nå, satser Molde på å komme med et tilbud på drift av et ordinært asylmottak til våren hvis det kommer nye anbudsrunder.

Parallelt forberedes bosetting av flyktninger. Molde kommune er bedt om å bosette 95 neste år og 11 personer i 2017. Av disse vil en stor del være enslige mindreårige.