Molde Fotballklubb med god økonomi

Molde Fotballklubb fikk i fjor det første positive drifstresultatet på 10 år. Klubben hadde inntekter på 215 milliorner kroner og resultatet før skatt endte på nesten 75 millioner. Inntektsøkningen kom etter at klubben gjode stor suksess i Europa, går det frem av årsmeldingen skriver nett.no. Molde fotballklubb har 510 spillere og 62 årsverk